Cho Jin Woong

Tên khai sinh: Cho Jin Woong

Ngày sinh: 3/3/1976

Nơi sống: Busan, South Korea

Chiều cao: 186cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật