chazz palminteri

Tên khai sinh: chazz palminteri

Ngày sinh: 15 tháng 5, 1952

Nơi sống: The Bronx, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật