Banner C1
Banner C1
Châu Tinh Trì

Tên khai sinh: Châu Tinh Trì

Ngày sinh: 22.6.1962

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vãi diễn đáng chú ý: A Tinh trong Đội bóng Thiếu lâm, Tôn Ngộ Không trong Tân Tây Du Kí

<p> Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh rất nổi tiếng của Hồng kong trong thể loại phim h&agrave;i,anh được mệnh danh l&agrave; Vua H&agrave;i của n&ecirc;n điện ảnh &Aacute; Ch&acirc;u.Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; sinh ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 6 năm 1962 tại Hồng Kong,từ nhỏ anh đ&atilde; c&oacute; niềm đam m&ecirc; v&otilde; thuật nhưng bị gia đ&igrave;nh ngăn cản do cha mẹ của anh kh&ocirc;ng đủ khả năng kinh tế cho anh theo đuổi ước mơ của m&igrave;nh.Sau n&agrave;y,Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; theo học một lớp v&otilde; Vịnh Xu&acirc;n quyền v&agrave; anh thần tượng ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật L&yacute; Liểu Long.L&yacute; Tiểu Long ch&iacute;nh l&agrave; cảm hứng cho những t&aacute;c phẩm điện ảnh nổi danh của Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; thơi gian sau n&agrave;y.Thời gian sau n&agrave;y,Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; sau khi anh học v&agrave; tốt nghiệp ở h&atilde;ng phim TVB,anh khởi đầu sự nghiệp của m&igrave;nh bằng vai tr&ograve; của một người MC cho một chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh thiếu nhi của đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TVB.Trong 5 năm,Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; kh&ocirc;ng hề c&oacute; bước nhảy vọt n&agrave;o trong sự nghiệp m&agrave; chỉ giậm ch&acirc;n tại chổ của vai tr&ograve; người dẫn chương tr&igrave;nh v&agrave; những vai diễn ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng để lại dấu ấn cho kh&aacute;n giả.Năm 1990,Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; tham gia v&agrave;o bộ phim Đỗ Th&aacute;nh,anh được trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh với vai A Tinh,bộ phim th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ,đ&acirc;y thực sự l&agrave; bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp của Vua H&agrave;i.Sau đ&oacute; anh x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh trong những bộ phim theo m&ocirc; h&igrave;nh của nh&acirc;n vật A Tinh trong Đỗ Th&aacute;nh,v&agrave; một loạt nh&acirc;n vật kh&aacute;c ra đời trong c&aacute;c bộ phim như quốc sản 007,học đường uy long,Thần Ăn....Dần dần h&igrave;nh tượng của Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; ng&agrave;y c&agrave;ng in s&acirc;u trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả.Sau đ&oacute; v&agrave;o năm 1994,Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; tham gia bộ phim T&acirc;y Du K&yacute;,trong phim anh đ&oacute;ng vai Tề Thi&ecirc;n Đại Th&aacute;nh T&ocirc;n Ngộ Kh&ocirc;ng,v&agrave; vai diễn n&agrave;y đ&atilde; mang lại cho anh danh hiệu Nam Diễn Vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất.Sau n&agrave;y khi đ&atilde; c&oacute; tuổi,Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; trở th&agrave;nh đạo diễn cho những bộ phim,anh &iacute;t khi xuất hiện tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh.Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; đ&atilde; lập kỷ lục về số tiền thu về trong những bộ phim m&agrave; anh tham gia l&ecirc;n tới con số 200 triệu USD,một con số khủng khiếp v&agrave; chỉ chịu l&eacute;p vế trước ng&ocirc;i sao điện ảnh điển trai Lưu Đức H&ograve;a.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1