Banner C1
Banner C1
Châu Nhuận Phát

Tên khai sinh: Châu Nhuận Phát

Ngày sinh: 18.5.1955

Nơi sống: Nam Nha Đảo - Hồng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vãi diễn đáng chú ý: Lý Mã Khắc trong Anh Hùng Bản Sắc, Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải, Lý Mộ Bạch trong Ngọa Hổ Tàng Long

<p> Ch&acirc;u Nhuận Ph&aacute;t l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh cực kỳ nổi tiếng của nền điện ảnh Hồng K&ocirc;ng.Ch&acirc;u Nhuận Ph&aacute;t sinh ng&agrave;y 18 th&aacute;ng 5 năm 1955 tại Nam Nha Đảo thuộc Hồng K&ocirc;ng,từ nhỏ Nhuận Ph&aacute;t đ&atilde; sống trong cảnh ngh&egrave;o kh&oacute; n&ecirc;n anh đ&atilde; phải cực khổ từ nhỏ,buổi s&aacute;ng sớm Nhuận Ph&aacute;t c&ugrave;ng mẹ của m&igrave;nh ra chợ b&aacute;n đồ ăn s&aacute;ng sau đ&oacute; chiều đến th&igrave; anh ra đồng lo việc đồng &aacute;n để mưu sinh.Khi lớn l&ecirc;n,năm anh l&ecirc;n 17 th&igrave; phải nghỉ học v&agrave; l&agrave;m nhiều nghề kh&aacute;c nhau để mưu sinh c&ugrave;ng với gia đ&igrave;nh,con đường c&ocirc;ng danh dang dở.V&agrave;o năm 1973,cuộc đời Nhuận Ph&aacute;t chuyển sang một trang mới khi anh biết tin h&atilde;ng phim TVB tổ chức cuộc thi tuyển diễn vi&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; anh tham gia thi tuyển,sau đ&oacute; Nhuận Ph&aacute;t đ&atilde; chiếm được cảm t&igrave;nh của TVB v&agrave; một bản hợp đồng l&agrave;m việc 3 năm được TVB vạch ra.Nhuận Ph&aacute;t dần dần trở n&ecirc;n quen thuộc với kh&aacute;n giả m&agrave;n ảnh nhỏ nhờ v&agrave;o t&agrave;i năng diễn xuất rất đạt của m&igrave;nh c&ugrave;ng với lợi thế cao lớn đẹp trai.V&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của anh bắt đầu đến từ vai diễn Hứa Văn Cường trong phim bến Thượng Hải được TVB sản xuất v&agrave;o năm 1980,v&agrave; sau đ&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng với bộ phim với vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, phim do TVB sản xuất v&agrave;o năm 1984,từ đ&acirc;y Ch&acirc;u Nhuận Ph&aacute;t bắt đầu bước ch&acirc;n v&agrave;o ngưỡng cửa Ng&ocirc;i Sao Điện Ảnh.Thấy được t&agrave;i năng của Ch&acirc;u Nhuận Ph&aacute;t,đạo diễn Ng&ocirc; Vũ S&acirc;m đ&atilde; mời anh diễn vai nam ch&iacute;nh trong bộ phim Anh H&ugrave;ng Bản Sắc được thực hiện v&agrave;o năm 1986 v&agrave; bộ phim đ&atilde; thực sự th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n với vai L&yacute; M&atilde; Khắc.Đ&acirc;y cũng l&agrave; bộ phim đứng vị tr&iacute; &aacute; qu&acirc;n trong top những phim hay nhất của điện anh Trung Hoa trong v&ograve;ng 100 năm trở lại.Nhuận Ph&aacute;t v&agrave; đạo diễn Vũ S&acirc;m lại tiếp tục hợp t&aacute;c trong c&aacute;c phim h&agrave;nh dộng như Anh H&ugrave;ng Bản Sắc 2, Điệp Huyết Song H&ugrave;ng....V&agrave; đỉnh cao của sự nghiệp l&agrave; khi anh tham gia bộ phim Thần B&agrave;i với vai nam ch&iacute;nh,đ&acirc;y l&agrave; bộ phim th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội v&agrave; l&agrave; h&igrave;nh ảnh cho những bộ phim về cờ bạc sau n&agrave;y noi theo.Với những th&agrave;nh c&ocirc;ng như thế, Nhuận Ph&aacute;t bắt đầu chiến dịch lấn s&acirc;n sang thị trường điện ảnh HollyWood v&agrave; gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng c&ugrave;ng nhiều giải thưởng của c&aacute;c hiệp hội điện ảnh.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1