Châu Hải My

Tên khai sinh: Châu Hải My

Ngày sinh: 6.12.1966

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Ch&acirc;u Hải My sinh ng&agrave;y 6 th&aacute;ng 12 năm 1966 l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n diện ảnh của Hồng K&ocirc;ng, trước khi trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n c&ocirc; l&agrave; hoa hậu Hồng K&ocirc;ng. C&ocirc; kh&ocirc;ng chỉ theo đuổi nghiệp diễn, Ch&acirc;u Hải My cũng được mời l&agrave;m gương mặt trang b&igrave;a tạp ch&iacute;, người mẫu quảng c&aacute;o c&aacute;c sản phẩm ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Năm 1985 c&ocirc; ch&iacute;nh thức tham gia điện ảnh. Vai diễn đầu ti&ecirc;n của c&ocirc; l&agrave; vai Dương Cửu Mụi trong Dương Gia Tướng, tiếp đ&oacute; c&ocirc; được tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim. Ch&acirc;u Hải My ở thập ni&ecirc;n 90 l&agrave; diễn vi&ecirc;n nổi trội, l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh được nhiều kh&aacute;n giả biết đến. Năm 1996 Ch&acirc;u Hải My đ&atilde; rời khỏi TVB hoạt động tự do, c&ocirc; đ&atilde; sang Nhật v&agrave; được rất nhiều kh&aacute;n giả y&ecirc;u th&iacute;ch, tuy &iacute;t đ&oacute;ng phim ở Hồng K&ocirc;ng nhưng c&ocirc; tham gia rất nhiều mẫu quảng c&aacute;o để duy tr&igrave; h&igrave;nh tượng của m&igrave;nh đối với kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh. Sau một thời gian tạm chia tay với TVB, sang Trung Quốc đ&oacute;ng phim, ng&agrave;y trở lại tr&ocirc;ng c&ocirc; đằm thắm, dịu d&agrave;ng hơn v&agrave; điều đặc biệt l&agrave; dường như tuổi t&aacute;c kh&ocirc;ng hề để lại dấu ấn tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt xu&acirc;n sắc. Ch&acirc;u Hải My rất may mắn, tuy thời gian c&ocirc; sang Trung Quốc kh&ocirc;ng l&acirc;u bằng c&aacute;c diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c nhưng c&ocirc; rất được ưu &aacute;i. Ten tuổi của c&ocirc; trụ lại trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả đ&atilde; l&agrave; một th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn đối với c&ocirc;. Ch&acirc;u h&atilde;y My l&agrave; một người c&oacute; nhan sắc, c&oacute; t&agrave;i năng diễn xuất. Hai mươi năm trong nghề trải qua bao thăng trầm nhưng nhan sắc vẫn c&ograve;n như xưa vẫn mặn m&agrave; quyến rũ...</p>

188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín