Chân Tử Đan

Tên khai sinh: Chân Tử Đan

Ngày sinh: 27/7/1963

Nơi sống: Taishan, China

Chiều cao: 1.75 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật