Banner C1
Banner C1
Cao Viên Viên

Tên khai sinh: Cao Viên Viên

Ngày sinh: 5.10.1979

Nơi sống: Bắc Kinh

Chiều cao: 1.65m

Vãi diễn đáng chú ý: Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký

<p> Cao Vi&ecirc;n Vi&ecirc;n sinh ng&agrave;y 5 th1ng 10 năm 1979 tại Bắc Kinh, l&agrave; nữ diễn vi&ecirc;n nổi tiếng Trung Quốc. Cao Vi&ecirc;n Vi&ecirc;n xuất th&acirc;n từ một người mẫu, kh&ocirc;ng qua trường lớp đ&agrave;o tạo diễn xuất thế nhưng c&ocirc; c&oacute; một d&oacute;c d&aacute;ng v&agrave; gương mặt khả &aacute;i, lại c&oacute; một tố chất bẩm sinh n&ecirc;n c&ocirc; c&oacute; một sự nghiệp điện ảnh vững chắc v&agrave; ch&iacute;nh v&igrave; thế t&ecirc;n tuổi của Cao Vi&ecirc;n Vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều kh&aacute;n giả biết đến. C&ocirc; được kh&aacute;n giả ch&uacute; &yacute; nhiều trong vai Chu Chỉ Nhược trong phim Ỷ Thi&ecirc;n Đồ Long K&yacute;. Cao vi&ecirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; diễn xuất rất th&agrave;nh c&ocirc;ng trong vai diễn n&agrave;y. Cao vi&ecirc;n Vi&ecirc;n cũng &agrave; một trong số những diễn vi&ecirc;n lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch những người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc. C&ocirc; l&agrave; một diễn vi&ecirc;n dược rất nhiều bạn trẻ y&ecirc;u th&iacute;ch bởi lối sống giản dị của c&ocirc;. Cao Vi&ecirc;n Vi&ecirc;n lu&ocirc;n mang một vẻ đẹp trong s&aacute;ng, c&ocirc; được xem l&agrave; một trong những diễn vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; nhất trong l&agrave;ng điện ảnh Trung Quốc.Năm 2005 Cao Vi&ecirc;n Vi&ecirc;n lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 ng&ocirc;i sao quyến rủ nhất Ch&acirc;u &Aacute;. L&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng nhưng co kh&ocirc;ng tự ki&ecirc;u, c&ocirc; lu&ocirc;n biết c&aacute;ch thụ hưởng, khoảng thời gian r&atilde;nh rỗi c&ocirc; d&agrave;nh để chăm s&oacute;c gia đ&igrave;nh m&igrave;nh đ&uacute;ng l&agrave; một diễn vi&ecirc;n sống rất b&igrave;nh dị v&agrave; rất khi&ecirc;m nhường.....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1