Ben Miller

Tên khai sinh: Ben Miller

Ngày sinh: 24/2/1966

Nơi sống: Luân Đôn, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật