Ben Kingsley

Tên khai sinh: Ben Kingsley

Ngày sinh: 31 tháng 12, 1943

Nơi sống: Snainton, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật