Bê Trần

Tên khai sinh: Bê Trần

Ngày sinh: 1992

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: 1,83 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật