Aziz Ansari

Tên khai sinh: Aziz Ansari

Ngày sinh: 23 tháng 2, 1983

Nơi sống: Columbia, Nam Carolina, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật