Banner C1
Banner C1
Âu Dương Chấn Hoa

Tên khai sinh: Âu Dương Chấn Hoa

Ngày sinh: 28.7.1960

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.80m

Vãi diễn đáng chú ý: Tống Từ trong Bức màn bí mật

<p> &Acirc;u Dương Chấn Hoa sinh ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 7 năm 1960 l&agrave; diễn vi&ecirc;n điện ảnh của Hồng K&ocirc;ng. Trước khi trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n anh l&agrave; một người c&oacute; c&ocirc;ng việc ổn định thu nhập của anh h&agrave;ng th&aacute;ng 7 đến 8 ng&agrave;n USD Hồng K&ocirc;ng. Nhưng v&igrave; qu&aacute; si m&ecirc; Ch&acirc;u Nhuật Ph&aacute;t n&ecirc;n anh đ&atilde; bỏ việc theo học lớp đ&agrave;o tạo diễn xuất v&agrave;o khoảng năm 80. L&uacute;c v&agrave;o học anh bị ch&ecirc; rất thậm tệ bởi bản th&acirc;n anh l&agrave; một người kh&ocirc;ng đẹp trai, lại kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng v&agrave; năng khiếu diễn xuất như những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c. &Acirc;u Dương Chấn Hoa tiếp tục r&egrave;n luyện v&agrave; cố gắng học tập theo Ch&acirc;u Nhuật Ph&aacute;t, Tuy &Acirc;u Dương Chấn Hoa chỉ đ&oacute;ng những vai nhỏ nhặt kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đ&aacute;ng kể nhưng qua những vai nhỏ anh học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm v&agrave; kỹ thuật diễn xuất. V&igrave; &Acirc;u Dương Chấn Hoa kh&ocirc;ng c&oacute; năng khiếu cũng kh&ocirc;ng may mắn nhưng mẹ anh vẫn ủng hộ anh hết l&ograve;ng v&igrave; b&agrave; biết con trai m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave;&nbsp; c&oacute; sự cố gắng nhất định sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng. Anh bắt đầu th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; nổi tiếng được nhiều người biết đến v&agrave;o đầu những năm 90. Năm 1991 &Acirc;u Dương Chấn Hoa nhận vai ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n trong phim Hồ Sơ Luật Ph&aacute;p v&agrave; phim th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n c&agrave;ng đẩy t&ecirc;n tuổi của anh đi l&ecirc;n trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao nổi tiếng. &Acirc;u Dương Chấn Hoa gi&agrave;nh giải Nam ch&iacute;nh xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB 2000 với vai Tống Từ trong bộ phim Bức m&agrave;n b&iacute; mật. &Acirc;u Dương Chấn Hoa kh&ocirc;ng xấu kh&ocirc;ng ngại cực khổ tham gia đ&oacute;ng phim với tất cả c&aacute;c loại vai. Tuy kh&ocirc;ng đẹp trai nhung anh c&oacute; n&eacute;t duy&ecirc;n, nhiều diễn vi&ecirc;n nữ rất th&iacute;ch đ&oacute;ng phim chung với anh, họ n&oacute;i rằng &Acirc;u Dương Chấn Hoa diễn rất hợp &yacute; v&agrave; rất nhập vai. &Acirc;u Dương Chấn Hoa t&ecirc;n thật của anh kh&ocirc;ng phải l&agrave; &Acirc;u Dương Chấn Hoa m&agrave; l&agrave; &Acirc;u Dương Diệu Tuyền do số anh kh&ocirc;ng may mắn n&ecirc;n anh đ&atilde; đổi t&ecirc;n. B&acirc;y giờ &Acirc;u Dương Diệu Tuyền ở tuổi ngũ tuần l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh đ&igrave;nh đ&aacute;m của Hồng K&ocirc;ng nhưng anh kh&ocirc;ng hề ỷ lại coi thường người kh&aacute;c, anh chia sẽ v&agrave; gi&uacute;p đỡ những diễn v&ecirc;n mới v&agrave;o nghề rất nhiệt t&igrave;nh, bởi lẽ anh đ&atilde; trải qua thời gian rất gian khổ v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kinh nghiệm....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1