Arielle Kebbel

Tên khai sinh: Arielle Kebbel

Ngày sinh: 19 tháng 2, 1985

Nơi sống: Winter Park, Florida, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật