Antonio Sabato Jr.

Tên khai sinh: Antonio Sabato Jr.

Ngày sinh: 29/2/1972

Nơi sống: Roma, Ý

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật