Antje Traue

Tên khai sinh: Antje Traue

Ngày sinh: 18 tháng 1, 1981

Nơi sống: Mittweida, Đức

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật