AJ Michalka

Tên khai sinh: AJ Michalka

Ngày sinh: 10 tháng 4, 1991

Nơi sống: Torrance, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật