Aislín McGuckin

Tên khai sinh: Aislín McGuckin

Ngày sinh: 1974

Nơi sống: Newry, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật