Afrim Gjonbalaj

Tên khai sinh: Afrim Gjonbalaj

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: 1.91 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật