Adam Pally

Tên khai sinh: Adam Pally

Ngày sinh: 18 Tháng ba 1982

Nơi sống: Livingston, New Jersey, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,79 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật