Aaron Taylor Johnson

Tên khai sinh: Aaron Taylor Johnson

Ngày sinh: 13/6/1990

Nơi sống: High Wycombe, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật