Banner C1
Banner C1
Jason Statham

Tên khai sinh: Jason Statham

Ngày sinh: 12.9.1967

Nơi sống: Shirebrook, Derbyshire, Anh

Chiều cao: 1.86m

Vãi diễn đáng chú ý: Frank Martin trong 3 phần Người Vận Chuyển

<p> Jason Statham l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh của Holly Wood, anh sinh ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 9 năm 1967 tại&nbsp;Derbyshire nước Anh. Jason Statham trước khi l&agrave; diễn vi&ecirc;n điện ảnh th&igrave; anh l&agrave; vận động vi&ecirc;n thể thao chuy&ecirc;n nghiệp, v&agrave; sự nghiệp điện ảnh của anh bắt đầu thăng tiến kể từ ng&agrave;y anh may mắn gặp được người đ&agrave;o diễn t&agrave;i ba Guy Richie. Jason Statham thủ những vai diễn trong phim c&oacute; rất nhiều n&eacute;t với con người thật của anh ở ngo&agrave;i đời, từ t&iacute;nh c&aacute;ch cứng rắn, lỳ lợm cho tới vẻ bụi bặm v&agrave; đầy phong trần như một kẻ lang thang giống như những ng&agrave;y m&agrave; anh c&ograve;n cơ cực phải đi b&aacute;n những vật dụng rẻ tiền ở vỉa h&egrave;. Jason được đạo diễn Guy Richie cho đ&oacute;ng vai nam ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n qua bộ phim&nbsp;Lock, Stock and Two Smoking Barrels, bộ phim n&agrave;y Jason diễn rất đạt v&agrave; tiếp đ&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng sau những bộ phim kế tiếp như The One v&agrave; the Mean Machine. Jason Statham thực sự nổi l&ecirc;n v&agrave; trở th&agrave;nh một hiện tượng kể từ khi anh thủ vai ch&iacute;nh trong bộ phim Transporter, bộ phim th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội v&agrave; kể từ đ&oacute; anh được xếp v&agrave;o h&agrave;ng ng&ocirc;i sao điện ảnh, v&agrave; bộ phim Transporter tiếp tục cho ra mắt kh&aacute;n giả phần 2 v&agrave; 3. V&agrave;o năm 2010, Jason tiếp tục tỏa s&aacute;ng c&ugrave;ng bộ phim Expendables v&agrave;o năm 2010 với h&agrave;ng loạt ng&ocirc;i sao điện ảnh kh&aacute;c.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1