Yu Jae Suk

Tên khai sinh: Yu Jae Suk

Ngày sinh: 14 tháng 8 năm 1972

Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

Chiều cao: 1m7


User Online
Banner C1
Banner C1
loading...