Yoo Seung Ho

Tên khai sinh: Yoo Seung Ho

Ngày sinh: 17/8/1993

Nơi sinh: Incheon, Hàn Quốc

Chiều cao: 1,75 m

User Online
Banner C1
Banner C1