Vĩnh Thuyên Kim

Tên khai sinh: Vĩnh Thuyên Kim

Tên khác: Nguyễn Thị Bích Trâm

Ngày sinh: 9/1/1986

Nơi sinh: Việt Nam

User Online
Banner C1
Banner C1