Trần Bội Kỳ

Tên khai sinh: Trần Bội Kỳ

Tên khác: Carolyn Chen

Ngày sinh: 27/8

Nơi sinh: Đài Loan

Chiều cao: 168cm

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...