Thủy Tiên

Tên khai sinh: Thủy Tiên

Tên khác: Trần Thị Thủy Tiên

Ngày sinh: 25 tháng 11, 1985

Nơi sinh: Kiên Giang, Việt Nam

Chiều cao: 1.67 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...