Thư Kỳ

Tên khai sinh: Thư Kỳ

Ngày sinh: 16 tháng 4, 1976

Nơi sinh: Tân Điếm, Tân Bắc, Trung Hoa Dân Quốc

Chiều cao: 1.68 m

User Online