Tào Tuấn

Tên khai sinh: Tào Tuấn

Tên khác: Cao Jun

Ngày sinh: 9/2/1988

Nơi sinh: Thượng Hải Trung Quốc

Chiều cao: 1m72

User Online