Tăng Thanh Hà

Tên khai sinh: Tăng Thanh Hà

Ngày sinh: 24 tháng 10, 1986

Nơi sinh: Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam

Chiều cao: 1.66 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...