Sung Joon

Tên khai sinh: Sung Joon

Tên khác: Bang Sung Joon

Ngày sinh: 10/6/1990

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 187cm

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...