So ji sub

Tên khai sinh: So ji sub

Ngày sinh: 4/11/1977

Nơi sinh: Incheon, Hàn Quốc

Chiều cao: 1,82 m