Park Ji Yeon

Tên khai sinh: Park Ji Yeon

Tên khác: Khủng Long Dino.

Ngày sinh: 7/6/1993

Nơi sinh: Seoul, South Korea

Chiều cao: 1,67 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...