Nguyễn Phi Hùng

Tên khai sinh: Nguyễn Phi Hùng

Ngày sinh: 24 tháng 6, 1977

Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

Chiều cao: 1.78 m

User Online
Banner C1
Banner C1