Ngọc Diệp

Tên khai sinh: Ngọc Diệp

Ngày sinh: 11 tháng 10, 1984

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chiều cao: 1.65 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...