Ngô Thanh Vân

Tên khai sinh: Ngô Thanh Vân

Ngày sinh: 26 tháng 2, 1979

Nơi sinh: Cầu Kè, Việt Nam

Chiều cao: 1.71 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...