Ngô Mạnh Đạt

Tên khai sinh: Ngô Mạnh Đạt

Ngày sinh: 2/1/1952

Nơi sinh: Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...