Ngô Kinh

Tên khai sinh: Ngô Kinh

Tên khác: Jason Wu

Ngày sinh: 3/4/1974

Nơi sinh: Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: 1,75 m

User Online