Ngô Kiến Hào

Tên khai sinh: Ngô Kiến Hào

Ngày sinh: 07 tháng 8, 1978

Nơi sinh: Santa Monica, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,80 m