Ngô Kiến Huy

Tên khai sinh: Ngô Kiến Huy

Ngày sinh: 29 tháng 6 năm 1988

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều cao: 1,75 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...