Minh Béo

Tên khai sinh: Minh Béo

Tên khác: Hồng Quang Minh

Ngày sinh: 1977

Nơi sinh: Tiền Giang, Việt Nam

Chiều cao: 1.7 m

User Online
Banner C1
Banner C1