Mã Quốc Minh

Tên khai sinh: Mã Quốc Minh

Tên khác: Kenneth Ma

Ngày sinh: 13/02/1974

Nơi sinh: Hong Kong

Chiều cao: 183cm

User Online