Lưu Tâm Du

Tên khai sinh: Lưu Tâm Du

Tên khác: Annie Liu

Ngày sinh: 01/04/1981

Nơi sinh: Đài Loan, Trung Quốc

Chiều cao: 1.67 m

User Online
Banner C1
Banner C1