Lương Gia Huy

Tên khai sinh: Lương Gia Huy

Tên khác: Tony Leung Ka Fai

Ngày sinh: 1/2/1958

Nơi sinh: Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: 1,72 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...