Lee Ji Ah

Tên khai sinh: Lee Ji Ah

Tên khác: Kim Sang Eun

Ngày sinh: 2/2/1978

Nơi sinh: Seoul, South Korea

Chiều cao: 168cm

User Online