Lee Byung hun

Tên khai sinh: Lee Byung hun

Ngày sinh: 12/7/1970

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 178cm

User Online
Banner C1
Banner C1