Kim Soo Ro

Tên khai sinh: Kim Soo Ro

Ngày sinh: 7/5/1970

Nơi sinh: Anseong

Chiều cao: 1,85 m

User Online
Banner C1
Banner C1