Kim Jong Kook

Tên khai sinh: Kim Jong Kook

Ngày sinh: 25 tháng 4, 1976

Nơi sinh: Hapcheon, Hàn Quốc

Chiều cao: 1.76 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...