Kim Hyun Joong

Tên khai sinh: Kim Hyun Joong

Ngày sinh: 6/6/1986

Nơi sinh: Seoul, South Korea

Chiều cao: 1,82 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...