Keri Hilson

Tên khai sinh: Keri Hilson

Ngày sinh: 05 tháng 12 năm 1982

Nơi sinh: Decatur, Georgia, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,75 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...