Kang Tae Oh

Tên khai sinh: Kang Tae Oh

Tên khác: Kim Yoon Hwan

Ngày sinh: 20/6/1994

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 179cm

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...